ห้างยาไทย  
 

   เฮโมวิต เป็นยาบำรุงเม็ดสีแดง เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ ์ที่อยู่คู่คนไทย มาเป็นเวลานาน ตัวยาประกอบด้วย ธาตุเหล็ก วิตามินบี 1, บี 6 และ บี 12 สามารถใช้

  บำรุงร่างกาย
  บำรุงโลหิต
  บำรุงประสาท
  บำบัดอาหารโลหิตจาง
  ช่วยให้เจริญอาหาร

ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 ถึง 2 เม็ดวันละ 3 ครั้ง ก่อนหรือ หลังอาหาร ขนาดบรรจุ 100 เม็ด