คุณสมบัติและอายุการใช้งานของไส้กรองแต่ละส่วน
Feature

ขั้นตอนที่ 1 แอนตี้ออกซิเดชั่น ฟิลเตอร์
(Anti-oxidation Filter) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด หน้าที่และ ประโยชน์ของส่วนนี้ มีอยู่หลายประการ ดังต่อไปนี้

- ทำให้น้ำมีค่า ORP เป็นลบ สามารถวัดค่าได้จริง (เฉลี่ย -450 mV) เป็นตัวให้อิเล็คตรอน กับอนุมูลอิสระ ในร่างกาย ซึ่งอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆมากมาย เช่น มะเร็ง, โรคหัวใจ, เบาหวาน, โรคแห่งความเสื่อมเรื้อรัง ฯลฯ

- ทำให้กลุ่มโครงสร้างโมเลกุลของน้ำ เกาะกลุ่มกันเป็น กลุ่มเล็ก (จึงสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว)

- ทำให้น้ำมีแรงตึงผิวต่ำ จึงทำให้ความข้นของโลหิตในร่างกายน้อยลงดังนั้นทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

- น้ำมีความเป็นด่าง (ในร่างกายมี pH ประมาณ 7.4 ซึ่งมีค่าเป็นด่าง) และน้ำที่ได้จากเครื่อง มีpH ประมาณ 8.5 จึงทำให้ ร่างกายมีภาวะที่สมดุล (เมื่อร่างกายมีอาการผิดปกติ เช่นเป็นไข้ จะมีภาวะของโลหิตเป็นกรด) เมื่อน้ำมีคุณสมบัติเช่นนี้ จึงทำให้ร่างกายแข็งแรง

- ช่วยคงสภาพ ของแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกาย ให้คงอยู่ครบ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น

(อายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพของแหล่งน้ำ)

ขั้นตอนที่ 2 เซดิเมนต์ฟิลเตอร์ (Sediment-Filter) เป็นไส้กรองส่วนที่ใช้กรองตะกอนช่วยกำจัดสารแขวนลอยในน้ำเศษสนิมที่ปะปนมากับท่อน้ำ ฝุ่น ทราย ฯลฯ เพื่อช่วยลดการทำงานของฟิลเตอร์ขั้นตอนต่อๆ ไป เพราะถ้าไม่มีไส้กรองในขั้นตอนนี้แล้ว จะทำให้ไส้กรองอื่นๆเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ หรืออาจเกิดการอุดตันภายในไส้กรองได้

(อายุการใช้งาน 3 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพของแหล่งน้ำ)

ขั้นตอนที่ 3 แอคทีฟ คาร์บอน ฟิลเตอร์ (Active Carbon Filter) ส่วนนี้มีี้ีความสำคัญในการกรองและกำจัดสารเคมีที่อาจมีการปนเปื้อนอยู่ในน้ำ เช่น คลอรีน, กลิ่นต่างๆ, ก๊าซ, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

(อายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพของแหล่งน้ำ)

ขั้นตอนที่ 4 เซรามิค ฟิลเตอร์ (Ceramic Filter) ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นอันตรายและยังช่วยกรองตะกอน ในขั้นสุดท้าย สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ เ้พื่อประสิทธิภาพในการกรองที่ดีควร ถอดล้างทุกๆเดือน

(อายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพของแหล่งน้ำ)