มารู้จักศูนย์วิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพว่าทำงานด้านใดบ้าง

- รับจ้างผลิต(OEM)ผลิตภัณฑ์ นาโนเทคโนโลยีทุกประเภท อาทิเช่น เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบสำคัญจากวัตถุดิบที่ผ่านกรรมวิธีนาโนเทคโนโลยี, นาโนซิลเวอร์ (Nano Silver) สำหรับเสื้อผ้า หรือเครื่องปรับอากาศ, นาโนโฟโตแคตาลิส (Nano Photocatalyst) ดัดแปลงใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกมากมาย

- รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ โดยใช้นาโนเทคโนโลยี

 

- ให้บริการทำโปรแกรมเพื่อสุขภาพ โดยผู้ชำนาญการในแต่ละด้าน และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เริ่มตั้งแต่
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
จากนักโภชนาการ และบุคลากรทางการแพทย์


- แนะนำโภชนการที่ถูกต้อง เพื่อบำรุงสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ เช่น มะเร็ง, เบาหวาน, โรคหัวใจ ฯลฯ ทางศูนย์ฯ ได้คิดค้นกาแฟต้านอนุมูลอิสระไว้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษาร่างกาย

- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น ด้วย “เตียงสุขภาพ" โดยมีสินแร่และอัญมณีจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ

- ประคบผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น เน้นเฉพาะจุดเพื่อการผ่อนคลายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้ลูกประคบที่ภายในประกอบด้วย สินแร่ชนิดต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ตลอด โดยการกระตุ้นด้วยความร้อน ไม่ต้องทิ้งทุกครั้งเหมือนลูกประคบที่ทำจากสมุนไพร ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย