spacer

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม2546 มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพเพื่อคนไทยโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย คือ “นาโนเทคโนโลยี” (Nanotechnology) คณะวิจัยของศูนย์ฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมา จวบจนปัจจุบัน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯอาทิเช่น เครื่องผลิตน้ำดื่มต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Water Purifier) ที่เป็น รายแรกของประเทศไทย เตียงปรับสมดุลร่างกาย (Healthy Balance Bed) ฯลฯ อีกทั้งศูนย์ฯยังเป็นที่ตั้งของ ชมรมรักครอบครัวรักสุขภาพ อีกด้วย 

 

รับจ้างผลิต(OEM)ผลิตภัณฑ์ นาโนเทคโนโลยี ทุกประเภท 

รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ท่านมีอยู่ โดยใช้นาโน เทคโนโลยี

ให้บริการทำโปรแกรมเพื่อสุขภาพ โดยผู้ชำนาญการในแต่ละด้าน 

- ทำให้น้ำมีค่า ORP เป็นลบ สามารถ ที่จะวัดค่าได้จริงเป็นตัวให้อิเล็คตรอน กับอนุมูลอิสระ ในร่างกาย ซึ่งอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆมากมาย เช่น มะเร็ง, โรคหัวใจ,เบาหวาน, โรคความเสื่อมเรื้อรัง, โรคชา ฯลฯ

- น้ำมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม ฯลฯ

- กลุ่มโมเลกุลของน้ำเกาะกันเป็นกลุ่มเล็ก ดูดซึมและขับของเสียออกจากร่างกายได้ดี

- ไมโครคาร์บอน(Micro Carbon)

- ลูกประคบ (Hot Pad)

- กาแฟต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Coffee) 

- ถุงเท้านาโน (Nano Sock) 

- นาโนซิลเวอร์สำหรับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย(Nano Silver Spray)