แบบบ้าน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
ราคา
บ้านนคร
60 ตารางวา 116.65 ตร.ม
1,590,000
บ้านภูหลวง
60 ตารางวา 125.25 ตร.ม.
1,690,000
บ้านภูเมือง
75 ตารางวา 255.25 ตร.ม.
2,709,000
ที่ดินเปล่า
60 ตารางวาขึ้นไป
600,000


 

หมายเหตุ
ราคานี้เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราดอกเบี้ยข้นอยู่ักับสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด
โครงการอำนวยความสะดวกในการจัดเอกสารยื่นต่อสถาบันการเงินให้
รูปภาพบ้าน การตกแต่ง วัสดุ อุปกรณ์ บรรยกาศ ถ่ายทำจากสถานที่จริง
บ้านสร้างเสร็จ 100% ก่อนการขาย
สิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ สำหรับท่านเจ้าของบ้านสามารถนำบ้านของท่านเข้าร่วมโครงการ TimeSharing หรือนำบ้านของท่านให้โครงการเช่ารับรายได้ มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร