เพื่อให้เป็นที่พักอาศัย และ บ้านพักตากอากาศได้ อย่างเหมาะสม โดยให้ความเป็น เอกลักษณ์เฉพาะ ตัวคุณ ในบรรยกาศ ของนครนายก ที่เป็นธรรมชาติ ทัศนียภาพ โดยรอบพร้อมให้ทุกชีิวิต ของทุกวัน สดใส และ สดชื่น อากาศถ่ายเทสะดวก ทุกส่วนลงตัว ด้วยการออกแบบ ที่ต้องการ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ประหยัดพลังงาน  


   
 
  บ้านภูนคร : แบบบ้าน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้น ที่ใช้สอย 125.25 ตารางเมตร ที่จอดรถ 2 คัน ห้องรับแขก และ ห้องครัว พร้อมซิ้งค์ พร้อมสำหรับ ประกอบอาหาร
  บ้านภูหลวง :แบบบ้าน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 116.65 ตารางเมตร ที่จอดรถ 3 คัน ห้องรับแขก และ ห้องครัว พร้อมซิ้งค์ พร้อมสำหรับ การประกอบอาหาร ทั้งอาหาร แบบไทย และ อาหารแบบ ต่างประเทศ
  บ้านเมือง :แบบบ้าน 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน บ้าน ประกอบไปด้วย ห้องนอนขนาดใหญ่ 2 ห้องนอน ห้องนอน ขนาดกลาง 2 ห้องนอน ห้องน้ำ แยกโซนเปียก - แห้ง 3 ห้องน้ำ