คิดจะย้าย คิดถึง All Flow โทร 0-2682-0911


บริษัท ออล โฟล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทรับจ้างขนย้ายและจัดสิ่งของ ให้เข้าที่แบบครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

  • การขนย้ายสิ่งของเป็นงานหนักที่เราเข้าใจดี และเป็นหน้าที่ของเราที่จะบริการท่าน ซึ่งจะช่วยลดงานหนัก อีกทั้งยังช่วยส่งสิ่งของ ถึงสถานที่ใหม่ได้อย่างเรียบร้อย
  • ด้วยการใช้จริยธรรมในการทำงานที่มีระเบียบวินัย พร้อมกับให้ความสนใจในรายละเอียดและหลักการต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์และการยึดถือหลักคุณธรรม รวมทั้งความก้าวทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เราจึงให้ความมั่นใจแก่ท่านได้ว่าอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเครื่องใช้สำนักงานของท่านจะไม่เสียหาย เพราะเราจะขนย้ายโดยไม่ใช้แรงมากเกินเหตุ

.................................................................................................................................

ด้วยพลัง 4P ของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ยอดเยี่ยม

•Practical (ปฏิบัติได้จริง) :
เพราะการขนย้ายแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน เราจึงพัฒนาวิธีการขนย้าย ที่ไม่เหมือนใคร โดยออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เมื่อเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าถูกต้องดีแล้ว เราก็จะเลือกการบริการที่เรามี วางแผนและเตรียมการอย่างถูกต้องก่อนที่จะลงมือขนย้าย

•People (พนักงาน) :
เรามีพนักงานที่มีประสบการณ์และฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีจึงแน่ใจได้ว่า คำมั่นสัญญาของเรา ที่ว่าจะให้บริการด้วยคุณภาพนั้น ครอบคลุมถึงการขนย้ายที่สมบูรณ์แบบ นับตั้งแต่เริ่มแรกทำสัญญาจนกระทั่งสิ่งของของท่านถึงสถานที่ใหม่โดยปลอดภัย

•Pack(หีบห่อ) :
การบรรจุหีบห่อเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง ที่จะทำให้การขนย้ายสิ่งของของท่านเรียบร้อย พนักงานบรรจุหีบห่อที่เชี่ยวชาญของเรา สามารถช่วยให้ท่านหมดกังวลในการขนย้าย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความก้าวหน้าด้านเทคนิคการบรรจุหีบห่อ สิ่งของมีค่าของท่านจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ


•Power (พลัง) : ด้วยการร่วมมือทำงานเป็นหมู่คณะที่มากด้วยประสบการณ์และรู้ความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี เราจึงมั่นใจในพลังของเราที่จะให้บริการขนย้ายสิ่งของได้ทันเวลาโดยไม่มีปัญหา เราเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่แรกจนกระทั่งการขนย้ายแล้วเสร็จ

.................................................................................................................................

 
 

Copyright © 2005 All Rights Reserved | ALLFLOW INTERNATIONAL CO., LTD.|
Tel:(66) 0-2682-0911 (Auto) Fax : (66) 0-2682-0191
| Developed and Designed by CaptusCom.Com |